Wspomnienia

Jesteś tutaj

Wspomnienia

Zachęcamy do przeczytania wspomnień z wyjazdów byłych studentów programu LLP-Erasmus/Erasmus+.

Mamy nadzieję, że te sprawozdania zachęcą Państwa do wyjazdu i będą źródłem cennych informacji.