Odbiór przygotowanych świadczeń

Jesteś tutaj

Odbiór przygotowanych świadczeń

Wyjeżdżający lub osoba przez niego upoważniona odbiera w:

  1. Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej
  • potwierdzenie ubezpieczenia na czas pobytu za granicą.
  1. Banku PEKAO S.A. ,ul. Wiejska 45 A ( na terenie Uczelni)
  • zaliczkę dewizową