Urlop

Jesteś tutaj

Urlop

Pracownik Politechniki Białostockiej może zostać skierowany za granicę, jeżeli uzyska zgodę własnej jednostki organizacyjnej oraz zostanie mu udzielony urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny:

  • w przypadku wyjazdu za granicę na okres nieprzekraczający miesiąca pracownik otrzymuje urlop szkoleniowy płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy;
  • w przypadku skierowania za granicę na okres przekraczający miesiąc lub w przypadku przedłużenia okresu skierowania na pozostały okres skierowania pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy.