Opłaty konferencyjne

Jesteś tutaj

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w imprezach naukowych ustala organizator tych imprez i określa również termin wniesienia opłat i podaje numer konta. Jednostka organizacyjna delegująca swojego przedstawiciela na zagraniczną imprezę naukową kieruje do Kwestury PB dyspozycje przelewu za granicę oraz załączone do niej dokumenty źródłowe dotyczące szczegółów wydatku, np. formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji, faktura proforma, itp. Dyspozycję podpisują osoby upoważnione do dysponowania finansami jednostki organizacyjnej.