Wizy

Jesteś tutaj

Wizy

Formalności wizowe, przy wyjazdach do niektórych krajów, jak np. do USA, Białoruś załatwiają sami wyjeżdżający.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) i bagażu

Politechnika Białostocka zawarła umowę ubezpieczeniową z PZU S.A w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i bagażu podczas pobytu za granicą. Ubezpieczeni otrzymują w BWM potwierdzenie ubezpieczenia w formie jednorazowej karty j z numerem polisy i warunkami umowy.