Świadczenia przysługujące wyjeżdżającym za granicę

Jesteś tutaj

Świadczenia przysługujące wyjeżdżającym za granicę

Zakres i wysokość świadczeń, które mogą być przyznane wyjeżdżającym zależy od rodzaju i celu wyjazdu oraz od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej PB.

Osobom udającym się w zagraniczną podróż służbową (np. udział w konferencjach naukowych, sympozjach, kongresach) przysługują następujące świadczenia:
diety oraz sfinansowanie kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów, opłat wizowych, ubezpieczenia, opłat związanych z udziałem w konferencjach, kongresach, itp.