Procedury

Jesteś tutaj

Procedury

Procedury  związane z przyjęciem  gości zagranicznych w PB:

  1. Pracownik jednostki przyjmującej gościa zwraca się z wnioskiem do Dziekana o wyrażenie zgody na finansowanie pobytu gościa na Wydziale.
  2. Wniosek musi zawierać dokładne informacje dotyczące gościa, terminu pobytu, sposobu finansowania (formularz do pobrania).
  3. Jeżeli pobyt gościa w PB finansowany będzie z funduszy statutowych, konieczna jest dodatkowo zgoda właściwego kierownika danej pracy oraz akceptacja Działu Nauki.
  4. Prawidłowo wypełniony wniosek z informacją o wskazanym miejscu zakwaterowania oraz wymaganymi podpisami należy złożyć w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej min. na 2 tyg. przed przyjazdem gościa celem jego realizacji.
  5. Na podstawie złożonych wniosków (formularze do pobrania), Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej przygotowuje wypłatę świadczeń dla gościa oraz rezerwuje noclegi.