Umowy o współpracy

Jesteś tutaj

Umowy o współpracy

Współpraca naukowa w ramach umów dwustronnych z uczelniami z całego świata umożliwia

pracownikom PB realizację tematów naukowych z różnych dziedzin. Plany robocze określają zakres współpracy, umożliwiając wspólne prowadzenie badań naukowych, wdrażanie nowych technologii, publikacje wspólnych prac naukowych i referatów, wzajemną wymianę doświadczeń oraz wymianę kadry czy studentów. W ramach realizacji współpracy naukowo-technicznej odbywają  się wyjazdy zagraniczne pracowników PB i przyjazdy cudzoziemców.

W ramach umów realizowana jest także wymiana profesorów wizytujących. W PB wykłady prowadzili m.in. profesorowie z Chin i USA. Również nasi profesorowie odwiedzają uczelnie partnerskie w celu prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej.

W ramach umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi realizowane są krótkoterminowe, dwustronne staże studenckie. W ramach programów stażowych studenci uczestniczą w konferencjach, seminariach, zajęciach,  zwiedzają różne obiekty inżynierskie oraz realizują wizyty studyjne. Z powodzeniem realizuje się również międzynarodowe szkoły letnie, np. Polsko-Niemiecko-Białoruska Szkoła Letnia na ZWL, Polsko-Chińska Szkoła Letnia na WZ.