Studenci

Jesteś tutaj

Studenci

Wyjazdy zagraniczne studentów i uczestników studiów doktoranckich (np. w ramach działalności studenckich kół naukowych, promocji Uczelni lub reprezentowania w zawodach, turniejach, prowadzenia badań naukowych, udziału w konferencjach, seminariach i innych zadań wynikających ze statutowych celów Uczelni) zazwyczaj krótkoterminowe (trwające do 7 dni) finansowane są np. ze środków wydziałowych, z rezerwy rektora, instytucji zewnętrznych lub innych.