Pracownicy

Jesteś tutaj

Pracownicy

Wyjazdy zagraniczne (np. w ramach umów międzynarodowych, konferencji, udział w targach, zawodach) zazwyczaj krótkoterminowe (7 dni lub dłuższe) finansowane są np. z rezerwy rektora, ze środków wydziałowych, instytucji zewnętrznych lub innych.