Podwójne dyplomowanie

Jesteś tutaj

Podwójne dyplomowanie

Aktualnie realizowanych jest 12 umów o podwójnym dyplomowaniu. Podwójny dyplom mogą uzyskać studenci Inżynierii Środowiska, Budownictwa, Architektury, Logistyki, Informatyki. Student spędza 1 lub 2 semestry za granicą realizując ustalony program i ma możliwość uzyskania dwóch dyplomów, Politechniki Białostockiej i uczelni zagranicznej. Studenci zainteresowani programem podwójnego dyplomowania powinni zapoznać się z zapisami umowy oraz ustalić wszystkie warunki z władzami swojego Wydziału. Oryginały umów znajdują się w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej.