O programie ERASMUS+

W ramach programu Erasmus+ mobilności z krajami partnerskimi, od roku akademickiego 2016-2017 studenci PB mogą wyjechać na studia do takich krajów jak: Serbia, Białoruś i Rosja.

Politechnika Białostocka otrzymała dofinansowanie na mobilności z 31 krajami poza unijnymi. W poprzednim roku akademickim gościliśmy 37 studentów oraz 37 nauczycieli z krajów partnerskich. Od roku akademickiego 2016-2017 także Polscy studenci mają szansę na studia na jednej z uczelni partnerskich.