WYJAZD STUDENTA

Przez cały okres praktyk trzeba posiadać status studenta PB. Okres mobilności wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące.

1. student uzupełnia Wniosek dla studentów oraz LA (Learning Agreement for Traineeships- before the mobility) i przesyła je do m.opacka@pb.edu.pl w celu wstępnego sprawdzenia

2. student dostarcza do BWM oryginał LA i Wniosek (dokumenty z oryginalnymi podpisami wszystkich stron) przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki

3. student przesyła do BWM mailem wypełnione ZAŚWIADCZENIE DO NFZ- WYJAZD NA PRAKTYKĘ

4. student odbiera z BWM podpisane ZAŚWIADCZENIE DO NFZ i udaje się do właściwego oddziału NFZ

5. student dostarcza do BWM kopię karty EKUZ oraz potwierdzenie ubezpieczenia NNW i OC w pracy

6. student przesyła do BWM mailem wypełniony DRUK PRZELEWU z danymi konta

7. student podpisuje w BWM umowę finansową z PB (najpóźniej tydzień przed wyjazdem!)

8. student wypełnia test językowy online przesłany z systemu OLS (jeśli zostanie mu przyznany)

9. student wyjeżdża na praktykę