Dodatkowy egzamin języka angielskiego

Jesteś tutaj

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej organizuje dodatkowy termin egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1 kwalifikujący na wyjazd w ramach programu Erasmus +. Na egzamin mogą zgłosić się studenci, którzy nie zaliczyli egzaminu w pierwszym terminie oraz studenci, którzy jeszcze nie podchodzili do egzaminu a chcą wyjechać na wyjazd w ramach programu Erasmus + na rok akademicki 2019/2020. Egzamin odbędzie się 28 marca 2019 r. (czwartek) w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45 A, pokój 3C) o godz. 14.00 Aby zapisać się na egzamin z j. angielskiego organizowany przez nasze Biuro kwalifikujący na wyjazd w ramach programu Erasmus+ proszę uzupełnić poniższą tabelkę i odesłać ją do 28.03.2019 (godz. 8:00) na adres mailowy: g.wlodarczyk@pb.edu.pl (plik doc lub tabelka w treści maila). Do maila jako załącznik należy dołączyć podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (skan lub czytelne zdjęcie).

 

ZAPISY NA EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (POZIOM B1):

 

Aby zapisać się na egzamin z j. angielskiego organizowany przez nasze Biuro kwalifikujący na wyjazd w ramach programu Erasmus+ proszę uzupełnić poniższą tabelkę i odesłać ją do 28.03.2019 (godz. 8:00, plik doc lub tabelka w treści maila). Do maila jako załącznik należy dołączyć podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (skan lub czytelne zdjęcie).

 

Nazwisko i imię/imiona

Wydział:

A,B,IŚ,E,IZ, M, I, L*

Rok studiów/ semestr

/kierunek/ specjalność

Nr telefonu Adres e-mail

Wyjazd w semestrze:

Zimowym lub letnim  2019/20

Stypendium socjalne TAK/NIE**

Niepełnosprawność TAK/NIE

***

Do jakich krajów spośród dostęponych

dla Twojego wydziału chciałbyś wyjechać

                 

 

*A – Wydział Architektury
B – WBiIŚ – Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna
IŚ – WBiIŚ – Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna
E – Wydział Elektryczny
IZ – Wydział Inżynierii Zarządzania
M – Wydział Mechaniczny
I – Wydział Informatyki
L – Zamiejscowy Wydział Leśny

** Czy pobierałeś/łaś stypendium socjalne w roku akademickim 2018/19 (sem. zimowy, letni lub cały rok) TAK/NIE

*** Czy posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności? TAK/NIE

 

Egzamin jest wymagany tylko w przypadku wyjazdu na studia zagraniczne.