Wyniki kwalifikacji językowych - Erasmus+

Jesteś tutaj

WYNIKI EGZAMINU

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze zimowym 2019-2020, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją oraz informację na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie do koordynatorów programu Erasmus+ na swoim wydziale.

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów partnerskich (Rosja lub Serbia) w semestrze zimowym 2019-2020, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA (jest to zupełnie inny wzór ankiety), podpisać ją, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i dostarczyć dokument do naszego Biura (ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C), budynek wydziału informatyki) do 10.04.2019.

Można wziąć udział w obu rekrutacjach jednocześnie (składając 2 różne ankiety), ale w wyznaczonym przez Biuro terminie trzeba będzie podjąć decyzję o wyjeździe do kraju programu lub kraju partnerskiego.

 

Wyniki procentowe z egzaminu dostępne są u koordynatorów wydziałowych oraz w naszym Biurze.

Sprawdzone arkusze do wglądu tylko w naszym Biurze.

 

GRATULUJEMY!