Rekrutacja na studia Erasmus+ po kwalifikacjach językowych, wyniki egzaminu

Jesteś tutaj

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie egzaminu od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze letnim 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją oraz informację na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce:

WE - do 9.11 do godz.14:00 do pokoju WE-207 lub WE-202
WIZ - do 9.11 do godz. 18:00 do pokoju 213 KF lub 104 KF z dopiskiem "dla dr J. Szydło"
WI - do 8.11 do godziny 15:30 do Dziekanatu WI
WM - do 9.11 do 15:30 do pokoju 109 (WM)
IŚ, OŚ, Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna - do 9.11 do godz. 14:00 w pokoju 3/7 budynek IET
Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu - do 13.11 do godz. 12:00 w pokoju 216A
WA - do 7.11 do godz. 11:00 do Dziekanatu WA
ZWL -

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów partnerskich (Rosja lub Serbia) w semestrze letnim 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA (jest to zupełnie inny wzór ankiety), podpisać ją, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i dostarczyć dokument do naszego Biura (ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C), budynek wydziału informatyki) do 8.11.2018.

Można wziąć udział w obu rekrutacjach jednocześnie (składając 2 różne ankiety), ale w wyznaczonym przez Biuro terminie trzeba będzie podjąć decyzję o wyjeździe do kraju programu lub kraju partnerskiego.