Rekrutacja na studia Erasmus+ KA-103 i KA-107!

Jesteś tutaj

Rekrutacja na studia Erasmus+ i Dzień Erasmusa!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś do naszego Biura dokument z listy lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1).

TERMIN EGZAMINU TO 5 LISTOPADA (godzina 17:00), sala lekcyjna LO PB nr 27C na Wydziale Informatyki

ZAPISY: m.nawotczynska@pb.edu.pl do 5.11.2017 (do godz. 08:00)

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (tylko na wyjazd w sem. letnim 2018/19) do 5.11.2018 w:

Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej,
Budynek Wydziału Informatyki
ul. Wiejska 45A, p. 4B (C)

Zasady w skrócie:

  • Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. letnim 2018/19 i zimowym 2019/20.
  • Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2018/19, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty związane z tym terminem.
  • Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
  • Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100% i nie muszą przechodzić kwalifikacji językowych!
  • Aby wyjechać, w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.

Etapy rekrutacji:
1. Kwalifikacje językowe: egzamin (5.11.2018) lub dostarczony dokument potwierdzający znajomość języka.
2. Do 7.11 BWM ogłosi wyniki egzaminu.
3. Wypełnij ANKIETĘ KANDYDATA i podpisaną zanieś do koordynatora wydziałowego PB w ustalonym terminie.
4. Do 13.11 koordynator wydziałowy ogłosi listę osób zakwalifikowanych do konkretnej uczelni.
5. Sprawdź na stronie www zagranicznej uczelni docelowej ostateczny termin aplikacji (DEADLINE).
6. Co najmniej na tydzień przed DEADLINEM przynieś do BWM komplet dokumentów aplikacyjnych.

Masz wątpliwości związane z wyjazdem? Przyjdź na Dzień Erasmusa!
30 października 2018
(między 11:00 a 14:00) na Wydziale Informatyki przy auli 12B

Przyjdź i daj się przekonać, że warto wziąć udział w programie Erasmus+!