Rekrutacja na semestr zimowy 2018-2019!

Jesteś tutaj

Weź udział w rekrutacji na studia Erasmus+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura.

lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1)

TERMIN EGZAMINU TO 8 MARCA 2018 (godzina 17:00), sala 29C na Wydziale Informatyki. UWAGA! zmiana sali na 29C!
ZAPISY: m.opacka@pb.edu.pl 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (tylko na wyjazd w sem. zimowy 2018/2019) do 08.03.2018 w:
Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej,
Budynek Wydziału Informatyki
ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C)


Zasady w skrócie:

Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. zimowym 2018/2019 i letnim 2018/2019.

Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze zimowym 2018/2019, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem.

Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!

Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%!

Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB (z wyjątkiem studentów WA, którzy przed wyjazdem muszą zaliczyć 1 semestr studiów II stopnia). Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.


ERASMUS+ zmienia życie! Wyrusz z Erasmus+!