Rekrutacja na studia Erasmus+!

Jesteś tutaj


Weź udział w rekrutacji na studia Erasmus+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) na semestr letni 2017/18 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura: http://bwm.pb.edu.pl/ep/pro/s/wymagania-jezykowe

lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1)

TERMIN EGZAMINU TO 23 PAŹDZIERNIKA 2017 (godzina 17:00), sala 28C (sala lekcyjna LO PB) na Wydziale Informatyki
ZAPISY: m.nawotczynska@pb.edu.pl  do 20.10.2017 (godzina 12:00)

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (tylko na wyjazd w sem. letnim 2017) do 23.10.2017 w:
Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej,
Budynek Wydziału Informatyki
ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C)


Zasady w skrócie:

  • Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. letnim 2017/18 i zimowym 2018/19.
  • Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2017/18, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem.
  • Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
  • Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%!
  • Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.


ERASMUS+ zmienia życie!