Rekrutacja na wyjazd w semestrze letnim 2016-17

Jesteś tutaj

POZNAJ ŚWIAT, POZNAJ LUDZI, POZNAJ SAMEGO SIEBIE

MĄDRZE WYKORZYSTAJ CZAS  STUDIÓW

SPRAWDŹ OFERTĘ PROGRAMU ERASMUS+

Właśnie trwa rekrutacja. Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych  PB możesz wyjechać na semestr letni 2016/17.

W KAŻDYM CYKLU STUDIÓW MASZ 12 MIESIĘCY MOBILNOŚCI!

ŁĄCZNIE MOŻNA SPĘDZIĆ ZA GRANICĄ 2 LATA.

Aby wyjechać, trzeba (w momencie wyjazdu) być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia. W przypadku studiów drugiego stopnia można wyjechać już w pierwszym semestrze.

Pierwszy etap to kwalifikacje językowe.

DO 25 PAŹDZIERNIKA 2016 PRZYNIEŚ ODPOWIEDNI DOKUMENT: www.bwm.pb.edu.pl/ep/pro/s/wymagania-jezykowe
lub ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (POZIOM B1)

Stypendyści programu LLP ERASMUS oraz ERASMUS+ (byli Erasmusi) w ANKIECIE KANDYDATA jako wynik zwolnienia wpisują 100%!

TERMIN EGZAMINU TO 25 PAŹDZIERNIKA 2016 (godzina 17:00), sala 29C- Wydział Informatyki

ZAPISY: m.nawotczynska@pb.edu.pl do 25 PAŹDZIERNIKA (godzina 12:00) 
PODAJ: imię, nazwisko, rok studiów, wydział, kierunek/specjalność, telefon, adres e-mail, planowany kraj docelowy, wyjazd w sem. letnim 2016/17 czy zimowym 2017/18, czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności ORZECZENIE T/N, czy w roku akademickim 2015/2016 pobierałeś/pobierasz stypendium socjalne  SOCJALNE T/N.

WYNIK EGZAMINU JEST WAŻNY NA WYJAZD W SEM. LETNIM 2016/17 i W SEM. ZIMOWYM 2017/18.
Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (do 25 PAŹDZIERNIKA) w

Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej, ul. Wiejska 45A, 
Budynek Wydziału Informatyki, pokój nr 2C

Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2016/17, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty związane z tym terminem.

www.erasmusplus.org.pl

ETAPY REKRUTACJI:

1.   KWALIFIKACJE JĘZYKOWE:
- zapisz się mailowo na pisemny egzamin z języka angielskiego i przystąp do niego 25.10.2016
lub
- do 25.10.2016 przynieś dokument do BWM potwierdzający znajomość języka.

2.   28.10.2016  BWM OGŁOSI WYNIKI EGZAMINU (na stronie internetowej).

3.   WYPEŁNIJ ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją i zanieś do Koordynatora Wydziałowego PB w ustalonym przez niego terminie.

4.   07.11.2016 KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY OGŁOSI LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKRETNEJ UCZELNI.

5.   SPRAWDŹ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAGRANICZNEJ UCZELNI DOCELOWEJ jaki jest ostateczny termin aplikowania (deadline).
CO NAJMNIEJ NA TYDZIEŃ PRZED KOŃCEM TEGO TERMINU PRZYNIEŚ DO BWM KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DO WYSŁANIA z podpisami Koordynatora Wydziałowego (druk LA z naszej strony ze zdjęciem-obowiązkowo!, inne dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną).