Wyniki egzaminu 22.03.2016

Jesteś tutaj

LISTA Z WYNIKAMI

 

JEŚLI ZDAŁEŚ EGZAMIN WYPEŁNIJ ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją i zanieś do koordynatora wydziałowego PB w ustalonym terminie:

 

WE- do 31 marca do godziny 12:00

WZ- do 31 marca do godziny 15:30 do pokoju 39KS

WI- do 1 kwietnia do 12:00 do Dziekanatu WI

IŚ, OŚ, Biotechnologia, AK i Ekoinżynieria- do 31 marca

WM- do 31 marca do godziny 15:30 do pokoju 110 (WM)

Budownictwo, GP- do 31 marca

WA- do 31 marca do Dziekanatu WA

ZWL- do 1 kwietnia w godzinach 10:00-12:00 do pokoju 11A