Aktualności

Jesteś tutaj

Ograniczone godziny pracy Biura 3-7 grudnia 2018

Od 3 do 7 grudnia 2018 nasze Biuro organizuje International Staff Week, czyli cykl wydarzeń i spotkań z pracownikami zagranicznych partnerskich uczelni. W związku z tym, godziny pracy Biura będą ograniczone. W przypadku chęci osobistego spotkania z pracownikami BWM prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu drogą mailową lub telefonicznie.

Rekrutacja na studia Erasmus+ po kwalifikacjach językowych, wyniki egzaminu

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie egzaminu od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze letnim 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją oraz informację na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce:

Rekrutacja na studia Erasmus+ KA-103 i KA-107!

Rekrutacja na studia Erasmus+ i Dzień Erasmusa!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA-107 2018)

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie KA-107 2018 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB w roku akademickim 2018/2019.

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C).

W przypadku Wyjazdów Dydaktycznych STA zgłoszenia przyjmowane są w Biurze do 30 listopada 2018r. Po zakończonym procesie kwalifikacyjnym na niewykorzystane miejsca prowadzony będzie nabór ciągły.

KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO na PB, edycja 2018/19

Politechnika Białostocka zaprasza na kurs chińskiego dla początkujących oraz kontynuujących naukę. Zajęcia w r. ak. 2018/19 prowadzone będą przez chińską nauczycielkę XIAOYAN ZHAN-Lindę. Uczestnikami kursów mogą być zarówno studenci i pracownicy PB, jak i osoby spoza naszej uczelni.

Dla pracowników i studentów  PB oferujemy kursy w cenach konkurencyjnych ( 4 zł /h,  220 zł/ sem).

WYNIKI EGZAMINU 08.03.2018

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze zimowym 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce:

Przedłużamy rekrutację na studia Erasmus+!

Przedłużamy rekrutację na studia Erasmus+!

Rekrutacja dotyczy wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura. Wystarczy np. świadectwo maturalne lub egzamin na koniec lektoratu B2!

Rekrutacja na semestr zimowy 2018-2019!

Weź udział w rekrutacji na studia Erasmus+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura.

lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1)

Strony