Aktualności

Rekrutacja na studia Erasmus+ oraz Erasmus+ Days na wydziałach!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr zimowy 2019/20 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.


UWAGA! Program Erasmus+ to nie tylko Europa! Teraz można wyjechać do 2 grup krajów: Krajów Programu (KA103) i Krajów Partnerskich (KA107). W ramach KA107 masz szansę spędzić jeden semestr w Rosji lub Serbii lub i otrzymać wysokie stypendium.

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA-107 2018)

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie KA-107 2018 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB w roku akademickim 2018/2019.

Zgłoszenia na Wyjazdy Dydaktyczne STA i Wyjazdy Szkoleniowe STT przyjmowane są i rozpatrywane na bieżąco (nabór ciągły).

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C).