Wymagania językowe

Jesteś tutaj

Wymagania językowe

Student wyjeżdżający za granicę na studia w ramach programu Erasmus+ powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną ważnym certyfikatem lub egzaminem językowym organizowanym przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej. Od roku akademickiego 2012/2013 można uzyskać zwolnienie z egzaminu kwalifikacyjnego. Trzeba dostarczyć do Biura w wyznaczonym terminie oryginał dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje językowe.

W skrócie: jeśli student ma świadectwo maturalne (j. angielski - podstawa od 80%, rozszerzenie od 45%) lub zdał egzamin na koniec lektoratu organizowany przez Studium Języków Obcych PB na poziomie B2 z ostanich 2 lat, nie mus pisać naszego egzaminu. Wystarczy, że przyniesie oryginał świadectwa lub zaświadczenie z SJO do naszego Biura.

Z egzaminu zwalniają też posiadane certyfikaty językowe. Poniżej znajduje się pełna lista uznawanych dokumentów.
 

LISTA DOKUMENTÓW
 

UWAGA!

Niektóre uczelnie zagraniczne mogą wymagać wyższych umiejętności językowych niż poziom B1.