Wymagania językowe

Jesteś tutaj

Wymagania językowe

Student wyjeżdżający za granicę na studia w ramach programu Erasmus+ powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną ważnym certyfikatem lub egzaminem językowym organizowanym przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej. Od roku akademickiego 2012/2013 można uzyskać zwolnienie z egzaminu kwalifikacyjnego. Trzeba dostarczyć do Biura w wyznaczonym terminie oryginał dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje językowe. Poniżej lista uznawanych dokumentów.

LISTA DOKUMENTÓW

UWAGA!

Niektóre uczelnie zagraniczne mogą wymagać wyższych umiejętności językowych niż poziom B1.