Aktualności

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA-107 2018)

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie KA-107 2018 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB w roku akademickim 2018/2019.

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C).

W przypadku Wyjazdów Dydaktycznych STA zgłoszenia przyjmowane są w Biurze do 30 listopada 2018r. Po zakończonym procesie kwalifikacyjnym na niewykorzystane miejsca prowadzony będzie nabór ciągły.

KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO na PB, edycja 2018/19

Politechnika Białostocka zaprasza na kurs chińskiego dla początkujących oraz kontynuujących naukę. Zajęcia w r. ak. 2018/19 prowadzone będą przez chińską nauczycielkę XIAOYAN ZHAN-Lindę. Uczestnikami kursów mogą być zarówno studenci i pracownicy PB, jak i osoby spoza naszej uczelni.

Dla pracowników i studentów  PB oferujemy kursy w cenach konkurencyjnych ( 4 zł /h,  220 zł/ sem).